FORUM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH
FAOW > Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 
 
 
 
 
 
 
English version
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Witamy na stronie Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich!

FAOW to pierwsze ogólnopolskie porozumienie organizacji prowadzących działania na rzecz wsi. Organizacje członkowskie FAOW realizują przedsięwzięcia na rzecz lepszego funkcjonowania polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich oraz zwiększanie ich udziału w procesie przemian na wsi. Naszym celem jest również promowanie zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich. Więcej...

Chcesz wpłacić darowiznę? Zapraszamy!

Zapraszamy na naszą stronę projektu

Dobry start - centra wspierania i informacji organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich

Zapraszamy do lektury Apelu organizacji pozarządowych w sprawie Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (Community lead local development, CLLD)

Zapraszamy do lektury sprawozdania (format pdf) z cerwcowego
Komitetu Monitorującego PROW autorstwa naszej ekspertki
Dr Anny Potok

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na Komitet Monitorujący PROW w dniach 25-57 czerwca, i do zgłaszania swoich uwag.

Zapraszamy do zapoznania się z deklaracją po konferencji 17-18 maja W Sandomierzu "Jak organizacje pozarządowe zmieniają polską wieś"

Zaproszenie na XV Forum Inicjatyw Oświatowych

Konkurs Forum Efektywnej Energii "Miejsce z Klimatem" - zachęcamy do udziału

czytaj: "Konkurs na półmetku"

czytaj: "Dobra energia dla agroturystyki"

Zapraszamy do zapoznania się z deklaracją ws. Turystyki Wiejskiej w Europie zaprezentowanej na targach Agrotravel 2012

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(dokumenty do zaopiniowania):

- Projekt rozporządzenia  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

- Wspólna Polityka Rolna do 2020 - wstępny projekt oceny pakietu legislacyjnego (ogólna ocena pakietu / projekt szczegółowego stanowiska Polski)

            - Projekt rozporządzenia - "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie"


PORTAL KLASTRÓW LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

 

 

zapraszamy

 

Publikacje FAOW do pobrania:

  Model Współpracy Administracji Publicznej i organizacji Pozarządowych - Biuletyn II

  Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - Biuletyn I

   Publikacja "Produkty Lokalne - szanse i wyzwania"

  Pytania o przyszłość polskiej wsi

 

Zapraszamy do lektury!

 


      
 

 

 

nowości 
więcej »
skomentuj 
Prosimy o komentarze, uwagi i sugestie dotyczące zarówno kształtu jak i treści strony FAOW.


CMS - WEB interface Sekretariat FAOW, ul. Górnośląska 4a; 00-444 Warszawa
Telefon: (+48 22) 593 16 46, Fax: (+48 22) 593 16 45, email: sekretariat@faow.org.pl